OFERTA

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

- w budynkach mieszkalnych

- w obiektach handlowych i usługowych

- w obiektach przemysłowych

- pomiary instalacji elektrycznych

 

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE:

- liniami kablowymi NN, SN,

- stacjami transformatorowymi SN

- bateriami kondensatorów

- konserwacją instalacji i urządzeń SN

 

REMONTY INSTALACJI NA OBIEKTACH WYSOKICH:
- oświetlenia przeszkodowego kominów
- instalacji odgromowych
- antykorozja słupów i bramek WN

 

INSTALACJE C.O. i  WOD-KAN:

- dobór i połaczenie źródeł ciepła

- dobór, projektowanie i montaż instalcji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią
- montaż nowoczenych systemów grzewczych tj. pomp ciepła

- próby szczelności instalacji

- instalacje wody użytkowej i kanalizacyjne

 

INSTALACJI TELETECHNICZNE:

- systemy SSWiN 

- systemy kontroli dostępu

- systemy p.poż

- systemy telewizji przemysłowej i dozorowej

- instalacje telefoniczne 

- integracja i monitoring IP

 

SIECI TELEINFORMATYCZNE:

- okablowanie strukturalne

- konfiguracja switch'y i router'ów

- konfiguracja serwerów sieciowych

- telefonów IP i central IPPBX

- kamer IP i rejestratorów sieciowych NVR

- wideokonferencje

 

 

 

Zapraszamy do współpracy