Instalacje Elektryczne

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu prac remontowych i instalacyjnych w budownictwie zarówno mieszkaniowym jak i przemysłowym.
Instalacje elektryczne to nasza specjalność. Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace od układania tras kablowych i kabli po uruchamiania rozdzielnic NN, bateri kondensatorów i automatyki przemysłowej.

 

Wykonujemy prace na obiektach:

- w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych

- w obiektach handlowych i usługowych

- w obiektach biurowych

- w obiektach przemysłowych (również elektrownie)

 

Zakres prac możemy w skrócie opisać:

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje siłowe

- instalacje zasilania rezerwowego

- instalacje oświetleniowe

- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacje odgromowe

- instalacje antyoblodzeniowe

- linie kablowe niskiego napięcia

- rozdzielnice elektryczne

- baterie kondensatorów

- zarządzanie energią (pomiar i rozliczanie)

- instalacje sterowania i sygnalizacji

- szafy sterownicze

- instalacje odgromowe i uziemiające

 

Wykonujemy również pomiary instalacji elektrycznych:

 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- stanu izolacji

- natężenia oświetlenia

- rezystancji uziemienia

- wyłączników różnicowoprądowych

- urządzeń piorunochronnych