Instalacje elektroenergetyczne

 

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE:

Nasze doświadczenie w energetyce pozwala nam na wykonywanie robót związanych z zasilaniem niskiego w średniego napięcia. Wykonujemy prace związane z:

 

- linie napowietrzne i ziemne

- liniami kablowymi NN, SN,

- stacjami transformatorowymi SN

- bateriami kondensatorów

- konserwacją instalacji i urządzeń SN