AKTUALNOŚCI

P.R.B.  A-Z Elektryka wykonuje usługi dla firm z branży przemysłowej w zakresie montażu instacji elektroenergetycznej oraz prace remontowo- budowlane

 


Aktualnie wykonujemy prace  budowlane oraz elektroenergetyczne  :

1. Rozbudowa i remont pomieszczeń w  budynku WTZ zlokalizowanego w Połańcu  dla osób niepełnoprawnych -  realizacja zadania "pod klucz" obejmująca pełny i kompletny zakres robót budowlanych.

 
2.Elektrownia Opole - świadczymy usługi w zakresie prac elektromontażowych

- wkonywanie gniazd wtykowych

- montaż nadziemnej instalacji uziemiającej budynków dla bloków 5 i 6

- wykonywanie montażu kompletnej instalacji uziemień tras kablowych w ramach budowy bloku 5 i 6


3.Elektrociepłownia Bydgoszcz  - Realizacja prac związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla "Budowa instalacji katalicznego odazotowania spalin dla 2 kotłów OP230W" 


4. Cementownia Rudniki -  Budowa Pieca klinkierowego 2000 T/D w zakladzie Cementownia Rudniki