logo

 • Baner 2

  ptaszekProjektowanie
  ptaszekProgramowanie
  ptaszekKompleksowe wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych  i AKPiA
  ptaszekRoboty budowlane „pod klucz”

  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA
  Grzegorz Leszczyński
  ZAWADA 26 ,28-230 POŁANIEC Budynek F2 II pietro

 • Baner 3

  ptaszekProjektowanie
  ptaszekProgramowanie
  ptaszekKompleksowe wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych  i AKPiA
  ptaszekRoboty budowlane „pod klucz”

  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA
  Grzegorz Leszczyński
  ZAWADA 26 ,28-230 POŁANIEC Budynek F2 II pietro

 • Baner 1

  ptaszekProjektowanie
  ptaszekProgramowanie
  ptaszekKompleksowe wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych  i AKPiA
  ptaszekRoboty budowlane „pod klucz”

  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA
  Grzegorz Leszczyński
  ZAWADA 26, 28-230 POŁANIEC Budynek F2 II piętro

 • Baner 5

  ptaszekProjektowanie
  ptaszekProgramowanie
  ptaszekKompleksowe wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych  i AKPiA
  ptaszekRoboty budowlane „pod klucz”

  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA
  Grzegorz Leszczyński
  ZAWADA 26 ,28-230 POŁANIEC Budynek F2 II pietro

 • Baner 4

  ptaszekProjektowanie
  ptaszekProgramowanie
  ptaszekKompleksowe wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych  i AKPiA
  ptaszekRoboty budowlane „pod klucz”

  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA
  Grzegorz Leszczyński
  ZAWADA 26 ,28-230 POŁANIEC Budynek F2 II pietro

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA działa na rynku usług branży elektrycznej od 2000 roku. Jest to jednostka prywatna z wyłącznym kapitałem polskim.

Biura i zaplecze techniczne firmy mieści się na terenie Elektrowni ENEA Połaniec S.A. w Połańcu.
Firma zajmuje się projektowaniem, programowaniem oraz pracami elektrycznymi i AKPiA. Świadczy także usługi z zakresu szeroko pojętych prac elektromontażowych (instalacje elektryczne trasy kablowe, rozdzielnice, instalacje odgromowe, pomiary pomontażowe, rozruch i serwis).

Przy realizacji projektów współpracuje z renomowanymi producentami aparatury, urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego i urządzeń automatyki.

Firma wykonuje usługi dla przemysłu, przede wszystkim w sektorze energetycznym (m.in. Opole, Kozienice, Bełchatów), energetyce cieplnej (np. EC Siekierki), metalurgicznym (np. KGHM Głogów, Jaroszowiec) czy cementowym (Cementownia Rudniki, Ożarów). Wykonujemy również prace w obiektach związanych z ochroną środowiska np. zakłady utylizacji odpadów, oczyszczalnie ścieków itp., budynkach użyteczności publicznej jak i prywatnych inwestorów.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą inżynierską, dozoru i eksploatacji oraz grupami elektromonterów z uprawnieniami SEP. Ponadto zatrudnia specjalistów ds. przygotowania i realizacji kontraktów.

Realizowane inwestycje wykonuje zgodnie z zasadami BHP, wymogami ochrony środowiska oraz prawem budowlanym.

Cele i działania Firmy ukierunkowane są na osiągnięcie wymaganego poziomu oferowanych usług oraz zdobycia renomy i konkurencyjności cenowej na rynku.

 

ZAPEWNIAMY FACHOWE, TERMINOWE I JAKOŚCIOWO DOBRE WYKONAWSTWO

Z nami możesz więcej...
Zapraszamy do współpracy!

 

kolo

Proces zarządzania

Prosty model zarządzania firmą pozwala na łatwą komunikację pomiędzy pracownikami. Przejrzystość i jasność procedur i instrukcji wpływa na usprawnienie procesu kierowania zespołem. Informacje są przekazywane za pomocą środków teletechnicznych, sieci komputerowej bądź ustnie. Najważniejsze aspekty omawiane są na spotkaniach.

Komunikacja zewnętrzna

Najważniejszą rolę w kontaktach z Klientami odgrywa Prezes oraz Dyrektorzy: ds. realizacji kontaktów raz ds. technicznych. Osobisty kontakt z dyrektorem firm sprzyja utrzymaniu dotychczasowej współpracy, przekazywaniu informacji, ustaleń oraz nawiązywaniu nowych relacji partnerskich, a co za tym idzie kolejnych zleceń, zamówień i kontaktów.

Infrastruktura

Dla zapewnienia sprawnego działania, oprócz zaplecza biurowego, firma posiada odpowiednie lokale warsztatowe i magazynowe, materiały, narzędzia, maszyny oraz służbowe samochody osobowe i dostawcze.

Orientacja na Klienta

Celem działania AZ Elektryka jest zapewnienie realizacji usług na jak najwyższym poziomie. Pierwszym krokiem do zapewnienia zadowolenia klienta jest identyfikacja jego wymagań i potrzeb. Ma to miejsce już na etapie zamówienia, poprzez wysyłanie zapytań do dostawców, złożenie oferty i na etapie ewentualnych ustaleń oraz negocjacji. Ma to doprowadzić do obustronnej satysfakcji z zawartej umowy.

Zasoby personalne

Personel zatrudniony w firmie posada odpowiednie kwalifikacje, stosowną wiedzę i umiejętności odpowiednie do swoich stanowisk. W sprawach dot. zamówień, zakupów i wycen kluczową rolę spełnia dział ofertowania. Nad zapewnieniem dostaw materiałów oraz serwisu czuwa dział techniczny. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się biuro. Prace instalatorskie wykonują wykwalifikowane brygady elektromonterów.